Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena Katarzyna Kupska Logo

Dokumenty

W celu przeprowadzenia profesjonalnej wyceny nieruchomości standardowej wymagane są następujące dokumenty:

Lokale mieszkalne i użytkowe:

 1. elektroniczny numer księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o posiadanym prawie do lokalu,
 2. zawarte umowy:
  • kupna,
  • oddania w użytkowanie wieczyste,
  • najmu,
  • dzierżawy,
  • darowizny oraz inne umowy związane z nieruchomością.

Wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące nieruchomości, które mogą mieć wpływ na poziom oszacowania wartości rynkowej.

Pobierz w formacie PDF

Nieruchomości zabudowane:

 1. elektroniczny numer księgi wieczystej nieruchomości,
 2. dokumentacja geodezyjna do pobrania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego (wypisy aktualne, nie starsze niż 3 miesiące):
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z kartoteki budynków,
  • kopia mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej.
 3. dokumenty zapewniające prawny dostęp do drogi publicznej (elektroniczny numer księgi wieczystej stanowiącej drogę dojazdową i/lub akt notarialny potwierdzający uprawnienie wynikające z ustanowionej służebności),
 4. zawarte umowy:
  • kupna,
  • oddania w użytkowanie wieczyste,
  • najmu,
  • dzierżawy,
  • darowizny oraz inne umowy związane z nieruchomością.
 5. dokumentacja dotycząca zabudowań będących częścią składową nieruchomości:
  • decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • decyzja o oddaniu budynku do użytkowania lub zgłoszenie zakończenia budowy,
  • dokumentacja architektoniczna(projekt budowlany) - do wglądu,
  •  książka obiektu budowlanego - do wglądu.
 6. decyzja ustalająca wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste,
 7. deklaracja o wysokości podatków od nieruchomości,
 8. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku  planu - zapis funkcji wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (do pobrania w  Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego),
 9. kopie innych decyzji np. o warunkach zabudowy, środowiskowych, geologicznych, górniczych itp.
 10. w przypadku wyceny nieruchomości w trakcie procesu inwestycyjnego dodatkowo kosztorys inwestycji w formie zatwierdzonej do realizacji.

Wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące  nieruchomości, które mogą mieć wpływ na poziom oszacowania wartości rynkowej.

Pobierz w formacie PDF

Nieruchomości niezabudowane:

 1. elektroniczny numer księgi wieczystej dla nieruchomości podlegającej wycenie,
 2. dokumentacja geodezyjna do pobrania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego(wypisy aktualne, nie starsze niż 3 miesiące):
  • wypis z rejestru gruntów,
  • kopia mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej.
 3. dokumenty zapewniające prawny dostęp do drogi publicznej(elektroniczny numer księgi wieczystej stanowiącej drogę dojazdową i/lub akt notarialny potwierdzający uprawnienie wynikające z ustanowionej służebności),
 4. zawarte umowy:
  • kupna,
  • oddania w użytkowanie wieczyste,
  • dzierżawy,
  • darowizny oraz inne umowy związane z nieruchomością.
 5. decyzja ustalająca wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste,
 6. deklaracja o wysokości podatków od nieruchomości,
 7. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku  planu - zapis funkcji wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (do pobrania w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego),
 8. kopie innych decyzji np. o warunkach zabudowy, środowiskowych, geologicznych, górniczych itp.

Wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące nieruchomości, które mogą mieć wpływ na poziom oszacowania wartości rynkowej.

Pobierz w formacie PDF

W szczególnych przypadkach niewykluczona jest konieczność przedstawienia dodatkowej dokumentacji uzupełniającej.

Informacje Kontaktowe

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena
Katarzyna Kupska

ul. Strzelców Bytomskich 18/9, 41-902 Bytom
tel: 660-254-034
email: biuro@kancelariadomena.pl
lub: katarzyna.kupska@wp.pl
Godziny otwarcia:
pon - pt: 9:00 - 17:00
Sob: 9:00 - 14:00

Napisz Do Nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena Katarzyna Kupska z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 18/9, 41-902 Bytom. Czytaj więcej

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie do odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w czasie niezbędnym do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod adresem: biuro@kancelariadomena.pl lub w Polityce Prywatności.

Uprawnienia

Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie